Closed

Disposal of Used Office Equipment Based On “As-Is-Where-Is” Basis for MIMOS Berhad / Pelupusan Peralatan Pejabat Terpakai Dalam Keadaan “Seadanya” untuk MIMOS Berhad

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB9/T/2014
Bidder's Eligibility
Bidding Date & Fee Fee: RM20.00
5 November 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 14 November 2014, 03.00 pm
Bidder's Code Bidder 1/3 Bidder 2/3 Bidder 3/3

Provision of Professional Services to Enhance SAP Accounting System to be Goods & Services Tax (GST) Compliance for MIMOS Berhad / Perolehan Perkhidmatan Profesional untuk Menambah Baik Sistem Perakaunan SAP Patuh Cukai Barangan & Perkhidmatan (CBP) untuk MIMOS Berhad

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB8/S/2014
Bidder's Eligibility Memiliki kod Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) seperti dibawah:Kod MOF : 210103, 210104, 210106, 210199.atau yang mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan
Bidding Date & Fee Fee: RM50.00
5 November 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 13 November 2014, 03.00 pm
Bidder's Code Bidder 1/3 Bidder 2/3 Bidder 3/3

Provision of Cleanroom Upgrading Works for Installation of PVD Endura System for MIMOS Berhad / Perolehan untuk Kerja-Kerja Menaik Taraf Bilik Bersih (Clean Room) bagi Pemasangan Sistem PVD Endura untuk MIMOS Berhad

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB6/S/2014
Bidder's Eligibility Memiliki kod Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) seperti dibawah: Kod MOF : 140301/02/99; 080101 dan CIDB : Gred G3 atau yang mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan
Bidding Date & Fee Fee: RM50.00
24 September 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 1 October 2014, 03.00 pm
Bidder's Code 1) Bidder 1/2 2) Bidder 2/2

Provision of Hook Up Works for PVD Endura System for MIMOS Berhad / Perolehan untuk Kerja-Kerja Penyambungan Utiliti bagi Sistem PVD Endura untuk MIMOS Berhad

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB7/S/2014
Bidder's Eligibility Memiliki kod Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) seperti dibawah: Kod MOF : 140301/02/99; dan CIDB : Gred G3 atau yang mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan
Bidding Date & Fee Fee: RM50.00
24 September 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 1 October 2014, 03.00 pm
Bidder's Code 1) Bidder 1/2 2) Bidder 2/2

Provision of Hardware on Network, Storage and Servers for MIMOS Berhad / Perolehan Perkakasan Komputer – Rangkaian , Storan dan Server untuk MIMOS Berhad

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB5/S/2014
Bidder's Eligibility Kementerian Kewangan Malaysia Kod : Salah satu kod di bawah 210101, 210102, 210105 atau yang mempunyai pengalaman yang berkaitan
Bidding Date & Fee Fee: RM50.00
10 September 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 18 September 2014, 03.00 pm
Bidder's Code 1) Bidder 1/2 2) Bidder 2/2

Provision of Supply of Nitrogen Gas and Its Related Services for Three (3) Years Primary Term With an Option To Extend for Two (2) Years Secondary Term for MIMOS Berhad

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB4/T/2014
Bidder's Eligibility Kementerian Kewangan Malaysia:Memiliki salah satu kod di bawah:060204, 060299, 060301, 060399 atau yang mempunyai pengalaman yang berkaitan
Bidding Date & Fee Fee: RM100.00
25 April 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 15 May 2014, 03.00 pm
Bidder's Code 1) Bidder 1/3 2) Bidder 2/3 3) Bidder 3/3

Provision of Integrated Facilities Management Services for 2 Years Primary Terms with Option to Extend for Another 2 Years Secondary Term for MIMOS Kulim Hi-Tech Park (KHTP)

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB2/S/2014
Bidder's Eligibility Memiliki semua kod Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) seperti dibawah: 220301, 220401, 220503, 220507, 221001, 221002
Bidding Date & Fee Fee: RM50.00
18 March 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 27 March 2014, 03.00 pm
Bidder's Code 1) Bidder 1/4 2) Bidder 2/4 3) Bidder 3/4 4) Bidder 4/4

Provision of Upgrading Works for Installation of Level 3 Failure Analysis Lab Equipment at MIMOS Berhad

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB1/S/2014
Bidder's Eligibility Memiliki kod Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) seperti dibawah:Kod MOF : 060501 dan; CIDB : Gred G3 atau yang mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan.
Bidding Date & Fee Fee: RM50.00
18 March 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 26 March 2014, 03.00 pm
Bidder's Code 1) Bidder 1/2 2) Bidder 2/2

Provision of Hook Up Works for Level 3 Failure Analysis Lab Equipment at MIMOS Berhad

150 150 MIMOS Berhad
Reference No. CB3/S/2014
Bidder's Eligibility Memiliki kod CIDB Gred G2, atau yang mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan.
Bidding Date & Fee Fee: RM50.00
18 March 2014, 08.00 am
Bidding Closing Date & Time of Submission 26 March 2014, 03.00 pm
Bidder's Code Bidder 1/3 Bidder 2/3 Bidder 3/3