MIMOS Tawar Ujian Tercanggih

150 150 MIMOS Berhad

Source : Utusan Malaysia
Location : Kuala Lumpur

MIMOS Berhad (MIMOS) menawarkan kemudahan ujian makmal tercanggih kepada syarikat-syarikat tempatan bagi membantu mereka mengeluarkan produk dan peralatan yang menepati piawaian antarabangsa.

Read more…