MIMOS bangunkan sensor Mi-MScan TpH

150 150 MIMOS Berhad

PUSAT penyelidikan dan pembangunan negara dalam teknologi maklumat dan komunikasi, MIMOS Berhad (MIMOS) telah membangunkan sensor Mi-MScan TpH untuk sektor pertanian dan akuakultur negara.

Sensor itu merupakan suhu dengan kurang penggunaan penentu ukuran berasaskan transistor kesan lapangan yang sensitif kepada ion yang pertama di dunia dan sensor pH untuk pemantauan luaran yang boleh digunakan sebagai penyelesaian kepada kedua-dua sektor.