20 Buah Projek ETP

150 150 MIMOS Berhad

KUALA LUMPUR, Ahad — Perdana Menteri, Datuk Sri Najib Razak mengumumkan 20 projek dalam tujuh Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) serta tiga Koridor Ekonomi.

Secara menyeluruh, projek-projek ini bakal menyumbang RM10.08 bilion PNK pada tahun 2020 serta menarik pelaburan sebanyak RM26.09 billion, mewujudkan 64,282 peluang pekerjaan menjelang 2020.