Angkasa Focus Satelit Komunikasi

150 150 MIMOS Berhad

Source : Utusan Malaysia

 Teknologi satelit kini menjadi semakin penting kerana jelas, ia memberi manfaat dan dapat digunakan untuk pelbagai tujuan.

Satelit secara mudahnya, bagaikan sebuah kamera di ruang angkasa yang merakam imej bumi untuk kita gunakan dan daripada imej inilah banyak perkara boleh digunakan.

  Read more…