CyberSecurity Malaysia Pusat Hentian Koordinasi Siber

150 150 MIMOS Berhad

Source : Utusan Malaysia

Keselamatan siber mula menarik perhatian sejak 1997 apabila Pasukan Tindakan Kecemasan Komputer Malaysia (MyCert) ditubuhkan di bawah MIMOS Berhad bagi menangani masalah isu keselamatan komputer di kalangan pengguna Internet.

Read more…