Dua Pusat Kecemerlangan Mimos

150 150 MIMOS Berhad

Source : Utusan Malaysia

MIMOS Berhad (Mimos) baru-baru ini melancarkan dua pusat kecemerlangan dalam teknologi rangkain meliputi teknologi ukuran dan ujian dalam misi untuk mempromosi dan melesenkan teknologinya atau Hak Intelektual (IPs).

  Read more…