IACC medan perkongsian amalan terbaik antirasuah

150 150 MIMOS Berhad
Putrajaya: Dengan bertemakan ‘Mengakhiri KesanBuruk: Rakyat, Integriti, Tindakan’, Persidangan Antirasuah Antarabangsa (IACC) Ke­-6 bukan semata­-mata me­nonjolkan usaha dari Malaysia, malah menggalakkan seluruh masyarakat dunia untuk beker­jasama memerangi rasuah.