Idola dan Jen-ii Merapatkan Jurang Digital

150 150 MIMOS Berhad

Source : Mingguan Malaysia

Merapatkan jurang digital antara penduduk bandar yang lama terdedah dengan teknologi maya dan penduduk luar bandar terutama warga emas yang tidak pernah menyentuh komputer bukanlah suatu tugas yang mudah.

Read more…