Industri perlu manfaat nanoteknologi

150 150 MIMOS Berhad

PEMAIN industri tempatan perlu memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknikal dalam mengintegrasikan nanoteknologi untuk menjalankan aktiviti pemprosesan dan pengeluaran produk terkini.