Keupayaan Teknologi Sensor

150 150 MIMOS Berhad

MALAYSIA kini berada pada landasan betul dalam penyelidikan pembangunan teknologi sensor dengan kemampuan menghasilkan 100 inovasi teknologi tersebut ketika ini.

Teknologi tersebut yang kini dianggap sebagai teknologi masa depan, apatah lagi dengan penggunaan nano teknologi yang mana, saiz  sensor menjadi semakin kecil.