Medan Info Desa Beri Manfaat

150 150 MIMOS Berhad

Source : Harian Metro

Untuk mengurangkan jurang teknologi maklumat (IT) antara masyarakat luar bandar dan bandar, penubuhan Pusat Medan Info Desa di kawasan luar bandar nyata memberi manfaat.

  Read more…