Membentuk Modal Insan Serba Boleh

150 150 MIMOS Berhad

Utusan Malaysia – Graduan sekarang bukan sahaja dikehendaki mempunyai pengetahuan akademik (graduate skills) tetapi perlu juga mempunyai kemahiran insaniah (soft skills) dan kemahiran pemiagaan enterprise atau business skills bagi meningkatkan kompetensi mereka.

Read more…