MIMOS CoE Uji Mutu Perisian

150 150 MIMOS Berhad

Source : Berita Harian
Sesebuah syarikat yang menghasilkan perisian atau peralatan perlu mengetahui sama ada produk dihasilkan itu berfungsi dengan baik dan diterima oleh pasaran.

Produk yang dibangunkan itu perlu diuji oleh badan bertauliah bagi memastikan ia menepati standard antarabangsa sebelum boleh dikomersialkan.

Read more…