MIMOS Rapatkan Jurang Digital

150 150 MIMOS Berhad

Source : Utusan Malaysia

MIMOS Berhad merupakan agensi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang antara lain menumpukan usaha merapatkan jurang digital di kalangan rakyat.

Ikuti temu bual menerusi emel dengan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Abdul Wahab Abdullah dengan wartawan Laupa Junus.

Read more…