Mimos Sedia Pelan hala Tuju Industri ICT

150 150 MIMOS Berhad

Source : Berita Harian

MIMOS Berhad membangunkan pelan hala tuju lebih berkesan bagi meningkatkan daya saing industri teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) tempatan menerusi pembangunan teknologi yang menepati keperluan pasaran.

Read more…