MIMOS tumpu kepada R&D

150 150 MIMOS Berhad

MIMOS Bhd yang sedang memperkemaskan kegiatannya sebagai sebuah pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) akan melupuskan semua operasi komersialnya, termasuk JARING.

Read more…