MRM Iktiraf 40 Produk Tempatan, Antarabangsa

150 150 MIMOS Berhad

Source : Berita Harian

Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM) memberikan pengiktirafan kepada 40 produk tempatan dan antarabangsa yang menepati ciri-ciri reka bentuk berkualiti pada majlis penganugerahan ‘Malaysia Good Design Mark’ 2007 semalam.

Read more…