Pemindahan Teknologi Mimos Untuk Komersial

150 150 MIMOS Berhad

Source : Utusan Malaysia

Platform teknologi asas MIMOS Berhad (Mimos) telah dipindahkan kepada lima industri asli bagi pengkomersialan dalam misi agensi tersebut untuk perkembangan dalam industri terbabit di peringkat antarabangsa.

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Mimos, Datuk Abdul Wahab Abdullah berkata, tujuan utama adalah untuk menjana teknologi dengan memaksimumkan penggunaan teknologi.
  Read more…