Pencapaian yang memacu Malaysia meningkatkan daya saing di peringkat global diiktiraf

150 150 MIMOS Berhad

Kuala Lumpur, 31 Oktober, 2013: Lima individu yang cemerlang, sekumpulan penyelidik dan satu syarikat tempatan hari ini menerima MIMOS Prestigious Award (MPA) di atas pencapaian mereka di dalam penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (research, development & commercialisation) untuk meningkatkan daya saing global Malaysia.