Pengesan Keranuman Buah

150 150 MIMOS Berhad

Source: Dewan Kosmik

Bidang pertanian menghadapi beberapa masalah utama yang melibatkan isu seperti kelemahan input pengendalian ladang, kerugian hasil disebabkan serangga perosak, kekurangan teknologi dalam kawalan penyakit dan kaedah penuaian. Masalah utama ini akan menyebabkan kerugian besar terhadap produktiviti dan kualiti buah-buahan tempatan.

Read more…