Perjanjian Majukan Sektor Pertanian Sabah

MIMOS Berhad

Sabah telah dikenal pasti sebagai tapak perintis pelaksanaan beberapa program yang membabitkan kerjasama antara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan kerajaan negeri.

la termasuk beberapa projek perintis selain projek projek pertanian yang bakal memberi manfaat kepada penduduk setempat dan rakyat negeri itu.

Ekoran itu beberapa memorandum persefahaman MoU dan memorandum perjanjian MoA telah ditandatangani bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program berkenaan.