Sedia Prasarana

150 150 MIMOS Berhad

Source : Berita Harian
Grid ilmu MIMOS Berhad, KnowledgeGrid Malaysia berhasrat menyediakan prasarana kebangsaan yang memaksimumkan penggunaan sumber pengkomputeran berprestasi tinggin untuk mempercepatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) industri.

Read more…