Sistem eP baharu dijangka operasi 2016

150 150 MIMOS Berhad

Kementerian Kewangan ko­mited mempertingkat pe­ngurusan dan kecekapan perolehan kerajaan keseluruhannya secara berterusan melalui pe­laksanaan Sistem e­perolehan (eP) baharu yang dijangka ber­operasi tahun depan.