Teknologi penderiaan MIMOS

150 150 MIMOS Berhad

MENURUT kajian Perbadanan Penyiaran British (BBC), industri penderiaan (sensor device) akan mencecah nilai RM274.5 bilion pada tahun 2016 dengan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 7.8 peratus dalam jangka masa lima tahun.

Pasaran bagi penderiabio akan terus berkembang sehingga mencecah RM42 juta (kajian Frost & Sullivan).