Teknologi sensor bantu akuakultur

150 150 MIMOS Berhad

Utusan Malaysia – Kerajaan telah memperkenalkan Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang mana satu daripada elemen penting ialah  pengenalan Bidang Keberhasilan Utama Ekonomi (NKEA) dan sektor pertanian telah dikenal pasti sebagai salah satu di bawah (ETP).

Di bawah NKEA Pertanian terdapat 16 Projek Permulaan (EPP) telah dikenal pasti yang disasarkan akan memberikan Keseluruhan Pendapatan Negara (GNI) berjumlah RM21.44 bilion dan mewujudkan peluang pekerjaan baru sebanyak 74,600, yang mana sebahagian besar daripadanya akan diwujudkan di kawasan luar bandar.