UTM-MIMOS Komersialkan Hasil R&D

150 150 MIMOS Berhad

Source : Utusan Malaysia
Location : Johor Bahru

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan MIMOS Berhad. (MIMOS) bagi bekerjasama mengkomersialkan hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) universiti itu.

Menurut Naib Canselor UTM, Prof. Datuk Dr. Zaini Ujang, ia adalah perjanjian yang bermatlamat membantu menjadikan UTM sebagai Pusat Kecemerlangan Wayarles.

Read more…