Pelan loT untuk pembangunan ICT masa depan

150 150 MIMOS Berhad

KUALA LUMPUR ­(Kosmo) – MIMOS melancarkan bengkel Inter­net of Things Working Technical Working Group (IoT TWG) kebangsaan yang pertama se­bagai pemangkin pembangu­nan kepada pelan tindakan IoT kebangsaan.

Ia seterusnya berfungsi membentuk landskap tekno­logi komunikasi maklumat (ICT) dan memanfaatkan pe­luang yang luas daripada tek­nologi IoT.